Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Pelastusarmeijan Säätiö
  Kirpputorit
  PL 161
  00121 Helsinki
  (09) 6812 300 (vaihde)
  kirpputorit@pelastusarmeija.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
  Harri Lehti
  Suomen Pelastusarmeijan Säätiö
  Kirpputorit
  PL 161
  00121 Helsinki
  Puh. (09) 6812 300 (vaihde)
  kirpputorit@pelastusarmeija.fi
 3. Rekisterin nimi
  Pelastusarmeijan kirpputorien sähköinen kanta-asiakasrekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Kirpputorien kanta-asiakkaita koskeva tiedottaminen.
  Kanta-asiakaskortin hukkuessa voidaan rekisteristä varmistaa
  henkilön kanta-asiakkuus.
 5. Rekisterin tietosisältö 
  * nimi
  * osoite
  * sähköpostiosoite
  * kanta-asiakkaaksi rekisteröinnin päivämäärä
  * tiedotekielto
  * rekisteröinnin vastaanottanut henkilö
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Myymälässä täytettävä kanta-asiakasrekisterikortti
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tietojärjestelmässä pidettävät aineistot on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti useilla eri keinoilla. Laitteistot pidetään turvallisissa tiloissa ja niiden ylläpidossa noudatetaan korkeaa turvatasoa. Asiaton pääsy laitteistojen käyttöjärjestelmiin päätteeltä tai tietoverkon kautta on ehkäisty palomuureilla, ohjelmallisilla suojauksilla, käytön rajoittamisella ja valvonnalla.

  Asiaton pääsy käyttäjärekisteriin ja sen tietokantoihin on estetty riittävän vahvoilla ja vain välttämättömien henkilöiden tiedossa olevilla tunnisteilla. Rekisteritietojen päivitysoikeus on vain asianomaisilla rekisterinpitäjän edustajilla ja kaikilla käyttäjillä omiin tietoihinsa. Kanta-asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Harri Lehdelle. Alkuperäisiä rekisteröintikortteja säilytetään lukitussa huoneessa.